Tên sản phẩm Mã Sản phẩm Kích thước Đơn vị Giá niêm yết
Ray bi ba tầng thép mạ có giảm chấn tải trọng 40-45kg GRC.4510 Dài 250mm Bộ 200.000
GRC.4512 Dài 300mm Bộ 200.000
GRC.4514 Dài 350mm Bộ 217.000
GRC.4516 Dài 400mm Bộ 235.000
GRC.4518 Dài 450mm Bộ 252.000
GRC.4520 Dài 500mm Bộ 270.000