Mã hàng Kích thước Đơn vị Giá niêm yết
 GK4.245   R414*S500*C(600-750)  Bộ 4.900.000
 GK4.260   R564*S500*C(600-750)  Bộ 5.600.000